Neumaschinen

Kompaktbagger

Bobcat-Kompaktbagger E08

Grabtiefe: 1,82m

Art.-Nr. 10000 | Betriebsgewicht 1138 kg

Kompaktbagger NEW

Bobcat-Kompaktbagger E10z

Grabtiefe: 1,82m

Art.-Nr. 10010 | Betriebsgewicht 1146 kg

Minibagger

Doosan DX10Z

Grabtiefe: 1820 mm

Art.-Nr. 20000 | Betriebsgewicht 1200 kg

Minibagger

Doosan DX17z

Grabtiefe: 2249 mm

Art.-Nr. 20010 | Betriebsgewicht 1700 kg

Kompaktbagger

Bobcat-Kompaktbagger E17

Grabtiefe: 2,25m

Art.-Nr. 10020 | Betriebsgewicht 1711 kg

Kompaktbagger

Bobcat-Kompaktbagger E17z

Grabtiefe: 2,25m

Art.-Nr. 10030 | Betriebsgewicht 1749 kg

Kompaktbagger

Bobcat-Kompaktbagger E19

Grabtiefe: 2,39m

Art.-Nr. 10040 | Betriebsgewicht 1781 kg

Minibagger

Doosan DX19

Grabtiefe: 2385 / 2565 mm

Art.-Nr. 20020 | Betriebsgewicht 1900 kg

Kompaktbagger NEW

Bobcat-Kompaktbagger E20z

Grabtiefe: 2,385 m

Art.-Nr. 10050 | Betriebsgewicht 1930 kg

Kompaktbagger

Bobcat-Kompaktbagger E26

Grabtiefe: 2,58m

Art.-Nr. 10070 | Betriebsgewicht 2565 kg

Kompaktbagger NEW

Bobcat-Kompaktbagger E27

Grabtiefe: 2,85m

Art.-Nr. 10071 | Betriebsgewicht 2566 kg

Kompaktbagger NEW

Bobcat-Kompaktbagger E27z

Grabtiefe: 2,55m

Art.-Nr. 10072 | Betriebsgewicht 2567 kg

Minibagger

Doosan DX27Z

Grabtiefe: 2490 / 2690 mm

Art.-Nr. 20030 | Betriebsgewicht 2790 kg

Minibagger

Doosan DX30Z

Grabtiefe: 2838 / 2948 mm

Art.-Nr. 20040 | Betriebsgewicht 3180 kg

Kompaktbagger NEW

Bobcat-Kompaktbagger E34

Grabtiefe: 3,117m

Art.-Nr. 10080 | Betriebsgewicht 3476 kg

Kompaktbagger NEW

Bobcat-Kompaktbagger E35z

Grabtiefe: 3,12m

Art.-Nr. 10091 | Betriebsgewicht 3499 kg

Minibagger

Doosan DX35Z

Grabtiefe: 3025 / 3155 mm

Art.-Nr. 20050 | Betriebsgewicht 3660 kg

Kompaktbagger

Bobcat-Kompaktbagger E45

Grabtiefe: 3,3m

Art.-Nr. 10100 | Betriebsgewicht 4634 kg

Kompaktbagger

Bobcat-Kompaktbagger E50

Grabtiefe: 3,52m

Art.-Nr. 10110 | Betriebsgewicht 4905 kg

Kompaktbagger

Bobcat-Kompaktbagger E55

Grabtiefe: 3,92m

Art.-Nr. 10120 | Betriebsgewicht 5501 kg

Skid-Raupenbagger

Mecalac 6MCR

Skid-Bagger high-speed

Art.-Nr. 96060 | Betriebsgewicht 5700 kg

Minibagger

Doosan DX57W-5

Grabtiefe: 3495 / 3795 mm

Art.-Nr. 20060 | Betriebsgewicht 5800 kg

Mobilbagger

Bobcat-Mobilbagger E57W

Grabtiefe: 3,5m

Art.-Nr. 10150 | Betriebsgewicht 5930 kg

Kompaktbagger

Bobcat-Kompaktbagger E62

Grabtiefe: 3,82m

Art.-Nr. 10130 | Betriebsgewicht 6130 kg

Minibagger

Doosan DX62R-3

Grabtiefe: 3815 / 4115 mm

Art.-Nr. 20070 | Betriebsgewicht 6250 kg

Minibagger

Doosan DX63-3

Grabtiefe: 3815 / 4115 mm

Art.-Nr. 20080 | Betriebsgewicht 6370 kg

Mobilbagger neu

Mecalac Mobilbagger 7MWR

Die Produktlinie MWR

Art.-Nr. 96020 | Betriebsgewicht 6925 kg

Skid-Raupenbagger

Mecalac 8MCR

Skid-Bagger high-speed

Art.-Nr. 96070 | Betriebsgewicht 7200 kg

Mobilbagger neu

Mecalac Mobilbagger 9MWR

Die Produktlinie MWR

Art.-Nr. 96030 | Betriebsgewicht 7900 kg

Kompaktbagger

Bobcat-Kompaktbagger E85

Grabtiefe: 4,18m

Art.-Nr. 10140 | Betriebsgewicht 8540 kg

Minibagger

Doosan DX85R-3

Grabtiefe: 4175 / 4725 mm

Art.-Nr. 20090 | Betriebsgewicht 8600 kg

Skid-Raupenbagger

Mecalac 10MCR

Skid-Bagger high-speed

Art.-Nr. 96080 | Betriebsgewicht 9400 kg

Universal-Mobilbagger

Mecalac Mobilbagger 12 MTX

Universal-Mobilbagger

Art.-Nr. 96010 | Betriebsgewicht 9700 kg

Mobilbagger neu

Mecalac Mobilbagger 11MWR

Die Produktlinie MWR

Art.-Nr. 96040 | Betriebsgewicht 10000 kg

Mobilbagger neu

Mecalac Mobilbagger 15MWR

Die Produktlinie MWR

Art.-Nr. 96050 | Betriebsgewicht 13300 kg

Kettenbagger

Mecalac Kettenbagger 714MCe

Wirtschaftlich und umweltschonend

Art.-Nr. 96081 | Betriebsgewicht 14000 kg

Mittelgroßer Bagger

Doosan DX140LC-5

Grabtiefe: 6135 mm

Art.-Nr. 40010 | Betriebsgewicht 14400 kg

Mobilbagger

Doosan DX140W-5

Grabtiefe: 4490 mm / 5025 mm

Art.-Nr. 30010 | Betriebsgewicht 14400 kg

Mittelgroßer Bagger

Doosan DX140LCR-5

Grabtiefe: 5458 mm

Art.-Nr. 40020 | Betriebsgewicht 15400 kg

Mobilbagger

Doosan DX160W-5

Grabtiefe: 4490 mm / 5025 mm

Art.-Nr. 30020 | Betriebsgewicht 16600 kg

Mobilbagger

Doosan DX165W-5

Grabtiefe: 5455 mm

Art.-Nr. 30030 | Betriebsgewicht 16600 kg

Höher laufende Kette

Doosan DX160LC-5 HT

Grabtiefe: 5355 - 5850 mm

Art.-Nr. 40150 | Betriebsgewicht 16800 kg

Mobilbagger

Doosan DX170W-5

Grabtiefe: 5315 mm / 5745 mm

Art.-Nr. 30040 | Betriebsgewicht 16800 kg

Mittelgroßer Bagger

Doosan DX180LC-5

Grabtiefe: 6110 mm

Art.-Nr. 40030 | Betriebsgewicht 18500 kg

Höher laufende Kette

Doosan DX180LC-5 HT

Grabtiefe: 5955 - 6455 mm

Art.-Nr. 40160 | Betriebsgewicht 18500 kg

Mobilbagger

Doosan DX190W-5

Grabtiefe: 5725 mm / 5915 mm

Art.-Nr. 30050 | Betriebsgewicht 18800 kg

Mobilbagger

Doosan DX210W-5

Grabtiefe: 6160 mm / 5605 mm

Art.-Nr. 30060 | Betriebsgewicht 21400 kg

Mittelgroßer Bagger

Doosan DX225LC-5

Grabtiefe: 6080 mm

Art.-Nr. 40040 | Betriebsgewicht 22100 kg

Mittelgroßer Bagger

Doosan DX235NLC-5

Grabtiefe: 6080 mm

Art.-Nr. 40070 | Betriebsgewicht 22400 kg

Mittelgroßer Bagger

Doosan DX235LC-5

Grabtiefe: 6080 mm

Art.-Nr. 40050 | Betriebsgewicht 22800 kg

Extralange Reichweite

Doosan DX225LC-3 SLR

Grabtiefe: 11.650 mm

Art.-Nr. 40170 | Betriebsgewicht 23900 kg

Mittelgroßer Bagger

Doosan DX235LCR-5

Grabtiefe: 6670 mm

Art.-Nr. 40060 | Betriebsgewicht 24300 kg

Mittelgroßer Bagger

Doosan DX255LC-5

Grabtiefe: 6810 mm

Art.-Nr. 40080 | Betriebsgewicht 25500 kg

Großer Bagger

Doosan DX300LC-5

Grabtiefe: 7305 mm

Art.-Nr. 40090 | Betriebsgewicht 30900 kg

Großer Bagger

Doosan DX340LC-5

Grabtiefe: 7535 mm

Art.-Nr. 40100 | Betriebsgewicht 36200 kg

Großer Bagger

Doosan DX380LC-5

Grabtiefe: 7460 mm

Art.-Nr. 40110 | Betriebsgewicht 40200 kg

Großer Bagger

Doosan DX420LC-5

Grabtiefe: 7740 mm

Art.-Nr. 40120 | Betriebsgewicht 42600 kg

Großer Bagger

Doosan DX490LC-5

Grabtiefe: 7790 mm

Art.-Nr. 40130 | Betriebsgewicht 49500 kg

Großer Bagger

Doosan DX530LC-5

Grabtiefe: 6765 mm

Art.-Nr. 40140 | Betriebsgewicht 52100 kg